Fokus på Limfjorden og dens maritime liv

Fokus pa Limfjorden og dens maritime liv 682x351 - Fokus på Limfjorden og dens maritime liv

Limfjorden har gennem historien været et af de vigtigste farvande i Danmark, hvad enten gennemsejlingen mod Vesterhavet har været åben eller lukket.

Ved fjordens bred ligger Aalborg og Nørresundby, der tilsammen udgør områdets største by med vigtig industri. Herfra er tonsvis af cement fra byens cementfabrikker hvert år blevet fragtet ad søvejen ud i hele verden, men også fra Limfjordens andre byer har der fundet vigtig fragtsejlads sted.

Limfjorden er også kendt for sine østers og muslinger, og efter nogle år, hvor østersfiskeriet led under forurening af fjorden, er det igen begyndt at blomstre op. Så Limfjorden er et vigtigt farvand, både for fragt, fiskeri og rekreation.

Fokus pa Limfjorden og dens maritime liv 1 - Fokus på Limfjorden og dens maritime liv

Limfjordsmuseet i Løgstør åbnede i 1964 og er et museum for det maritime liv på den nordjyske fjord, der skiller hovedlandet fra Vendsyssel.

Tag på udflugt til museet

Vil du og familien bruge en herlig sommerdag på en tur ud i det blå, så er en udflugt til Limfjordsmuseet absolut anbefalelsesværdig. Husk at tjekke vejret, inden I tager afsted, så I har det rigtige tøj med til turen, og måske kan I også have gavn af en elektronisk p skiv, så I kan parkere alle steder i byen uden at risikere en parkeringsbøde.

Fokus pa Limfjorden og dens maritime liv 2 - Fokus på Limfjorden og dens maritime liv

Museet holder til i en fløj af den såkaldte Kanalfogedbolig, og der er tre afdelinger på museet, der også tæller 12 skibe, der sejler på fjorden. 80 frivillige tager blandt andet gæsterne med på sejlture og fortæller om livet langs Limfjorden. Museet dækker en række emner, der går fra søfart og fiskeri over færgefarten ved fjorden, handelslivet, historier om de folk, der bor og boede ved fjorden, til beretninger om det fritidsliv, der har fundet sted ved Limfjorden og stadig er en vigtig del af tilværelsen her.